Phổ biến pháp luật

Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực biển

02/06/2024 06:48:33

Hơn 100 doanh nghiệp khối cảng đã tham gia tập huấn tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới lĩnh vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.