Phổ biến pháp luật

Lâm Đồng sẽ thu hồi đất nếu để dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ

03/09/2023 16:26:57

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.