Bình Thuận: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Nguyễn Thanh Cho xin từ chức?

Ngày 10-12, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định số: 3458/QĐUBND, về việc để công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Cho (48 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai. Lý do: Theo nguyện vọng xin từ chức. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2021.

Trước đó vào ngày 25-10, ông Nguyễn Thanh Cho làm đơn gởi Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở TN&MT đề đạt nguyện vọng xin từ chức. Vì công việc quá nặng nề, năng lực không đảm đương nổi chức vụ. Dù đã rất cố gắng xử lý công việc, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và giám đốc Sở TN&MT nhưng đến nay chưa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và cấp bách.

tcbt-1639185594.jpg
QĐ của UBND cho ông Nguyễn Thanh Cho từ chức

Đồng thời có quá nhiều việc khó khăn, chính sách lớn, khó kéo dài, tồn đọng, không còn giải pháp giải quyết, không xử lý dưới quyền công chức để chậm trễ tron thi hành công vụ, ảnh hưởng đến công việc chung nên cần phải thay đổi để có người đủ năng lực xử lý nhằm đáp ứng công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, lãnh đạo tỉnh.

Theo đơn ông Nguyễn Thanh Cho lý do không đủ sức đảm nhiệm chức vụ vì nhiều việc cấp bách, quan trọng, năng lực có hạn, áp lực công việc nặng nề; khối lượng quá lớn... Được biết, Bình Thuận đang phải khẩn trương giải phóng mặt bằng cho 09 dự án khổng lồ liên quan nhiều đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Trước áp lực công việc quá nặng nề... khiến ông Nguyễn Thanh Cho quyết định từ chức! Dù với lý do gì nhưng xin từ chức ở tuổi 48 là hành vi rất văn minh./.

Lý Nam PVTT tại Bình Thuận