Đến năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xóa bỏ hoàn toàn điểm đen ô nhiễm

Để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường (BVMT) mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT giai đoạn 2022-2025.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác BVMT, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện.

Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ, vẫn còn tình trạng chôn lấp, đốt rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn. Rác thải ở khu vực Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) chưa được xử lý triệt để. Đáng chú ý là, đầu tư hạ tầng và quản lý hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên còn bất cập, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và môi trường xung quanh.

vung-tau-1666841468.jpg
Đến năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xóa bỏ hoàn toàn điểm đen ô nhiễm. Mục tiêu của kế hoạch là tạo môi trường sống an toàn, phát triển bền vững. (Ảnh: vietstarjsc)

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác BVMT, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU (ngày 4/4/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT giai đoạn 2022-2025.

Được biết, mục tiêu của kế hoạch là tạo môi trường sống an toàn, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ cây xanh 44,5%, che phủ rừng 14%; 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; xóa bỏ 100% các điểm ô nhiễm môi trường hiện có và không để phát sinh điểm mới; xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt, rác đại dương tại Côn Đảo.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp để giải quyết dứt điểm các điểm đen môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường với chỉnh trang đô thị, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, không để phát sinh những điểm ô nhiễm mới.

Nhằm đảm bảo chất lượng môi trường, kiểm soát được nguồn thải lớn, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm, thời gian tới Sở TNMT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo sở, ngành có liên quan và các địa phương khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các “điểm đen” về môi trường; rà soát, sắp xếp, di dời hoạt động chế biến hải sản vào các khu, cụm công nghiệp tập trung; di dời các cơ sở sản xuất trong các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp; điều tra, khảo sát thực trạng từng cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di dời, chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động để đánh giá, xác định, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và dự trù kinh phí thực hiện chi tiết giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Trong đó, sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về công tác BVMT; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các “điểm nóng”, “điểm đen” ô nhiễm môi trường để kịp thời đề xuất xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định.

Hoàng Hà (t/h)