Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống phân loại xanh theo danh mục tiêu chuẩn quốc tế

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tích hợp các tiêu chí xanh vào hệ thống kinh tế quốc dân nhằm triển khai các chủ trương lớn, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước cũng như các chiến lược, kế hoạch, pháp luật về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sáng 10/6, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc xây dựng và ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, việc xây dựng, ban hành ngành kinh tế xanh quốc gia cần bám sát nghị quyết 24 của Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, các chiến lược, quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường 2020, từ đó, làm rõ các tiêu chí, danh mục phân loại xanh. Đặc biệt, là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

bo-tieu-chi-xanh-quoc-gia-1-1718027265.jpg
Cuộc họp của các bộ, ngành về việc xây dựng và ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kể hoạch Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia được xây dựng tập trung vào mục đích thống kê, theo dõi chỉ tiêu công và chỉ tiêu tư nhân, tạo nền tảng xây dựng các chính sách nhằm thu hút đầu tư. Theo đó, hướng đến xây dựng một công cụ thống nhất để đánh giá quá trình xanh hóa nền kinh tế một cách toàn diện, trên cơ sở thống kê các hoạt động, dự án đóng góp cho nền kinh tế xanh.

Đây cũng là cách tiếp cận phổ biến khi xây dựng Hệ thống ngành kinh tế xanh của một số tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới. Dựa trên kinh nghiệm từ Quốc tế, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống phân loại xanh theo danh mục tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mục đích xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

bo-tieu-chi-xanh-quoc-gia-3-1718027335.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành chức năng, nghe báo cáo, cho ý kiến về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia.

Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, hệ thống đáp ứng 3 mục tiêu cụ thể gồm: Danh mục hướng dẫn về ngành kinh tế xanh, các hướng dẫn tín dụng xanh và Danh mục trái phiếu xanh dựa trên các mục tiêu tăng trưởng xanh và Tiêu chí sàng lọc.

Cũng theo đó, Bộ kế hoạch và Đầu tư chia ngành kinh tế xanh thành 3 nhóm chính gồm: ngành xanh, ngành chuyển đổi và ngành phụ trợ. Thông qua quá trình phân loại, hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia đưa ra gồm 18 lĩnh vực xanh và 109 ngành kinh tế xanh.

Xây dựng và ban hành hệ thống ngành kinh tế xanh là cơ sở pháp lý chính thức để xây dựng các cơ sở chính sách, cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp thuộc ngành, các hoạt động kinh tế đạt chuẩn xanh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá, Bộ KHĐT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, cam kết trong thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

bo-tieu-chi-xanh-quoc-gia-2-1718027379.jpg
Thứ trưởng Bộ Kể hoạch Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tích hợp các tiêu chí xanh vào hệ thống kinh tế quốc dân nhằm triển khai các chủ trương lớn, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước cũng như các chiến lược, kế hoạch, pháp luật về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Hệ thống phân loại xanh không chỉ hướng đến việc đưa các tiêu chí xanh vào hệ thống kinh tế hiện tại mà còn tích hợp một số ngành kinh tế mới như: Đầu tư và phục hồi môi trường tự nhiên, sử dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, năng lượng tái tạo…

Phó Thủ tướng giao Bộ TNMT nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí xanh quốc gia làm cơ sở để các bộ, ngành xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể phân hạng mức độ xanh cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế; đề xuất danh mục phân nhóm các ngành kinh tế xanh theo mức độ khác nhau.

Bộ KHĐT nghiên cứu, xây dựng hệ thống thống kê quốc gia về kinh tế xanh, làm cơ sở theo dõi, đánh giá; trong đó chú trọng một số chỉ tiêu quan trọng như mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP, chỉ số phát thải trên GDP, chi tiêu Nhà nước và xã hội cho kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, môi trường./.

PV