Nghệ An: Điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện để cấp nước cho sản xuất lúa Xuân

UBND tỉnh Nghệ An vừa thống nhất phương án điều tiết lưu lượng nước ở các hồ chứa thuỷ điện theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm khắc phục tình trạng khô hạn tại các cánh đồng lúa Xuân trên địa bàn 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương.
1-24-1679398740.jpg
Hàng loạt trạm bơm trên địa bàn 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương không thể hoạt động do mực nước sông Lam xuống thấp

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2023 như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 853/SNN-TL ngày 16/3/2023.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Nghệ An đã đề xuất trong thời gian từ ngày 17/3/2023 đến hết ngày 22/3/2023, các hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành xả nước xuống hạ du như sau: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình không nhỏ hơn 160,0 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục không ít hơn 12 giờ/ngày phải đảm bảo lưu lượng xả không nhỏ hơn 230,0 m3/s, thời gian còn lại đảm bảo lượng xả không nhỏ hơn 95 m3/s; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023, các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành điều tiết nước và nội dung khác giữ nguyên như Công văn số 908/UBND-NN ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

Việc UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phương án yêu cầu các thủy điện xả nước một cách kịp thời hy vọng sẽ cung cấp đủ nước tưới tiêu để bà con nông dân có thể xuống đồng sản xuất vụ lúa Xuân kịp thời vụ và đạt năng suất và hiệu quả cao./.

Quốc Cường