Thúc đẩy đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại Cà Mau

Cà Mau định hướng phát triển ngành năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng gió nói riêng là ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh.
dien-gio-ngoai-khoi-1696919686.jpg
Cà Mau là tỉnh có nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió. Ảnh minh họa

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, tại Cà Mau với nguồn điện năng lượng tái tạo rất lớn, điện gió khoảng 12.018 MW, điện mặt trời khoảng 2.846 MW. Tuy nhiên, theo thông tin về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII thì công suất nguồn điện nối lưới cho phép thực hiện ở Cà Mau chỉ khoảng 1.200 MW nhưng trong đó có gần 1.000 MW là các dự án đang triển khai được chuyển tiếp thực hiện, lượng công suất tăng thêm rất ít so với tiềm năng. Hiện nhà đầu tư có nhiều, tiềm năng cũng dồi dào nhưng cơ chế lại hạn chế, chưa theo kịp được xu hướng quy hoạch phát triển.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc xuất khẩu điện, theo Sở Công Thương Cà Mau, xuất khẩu điện đã được đề cập trong Quy hoạch điện VIII với lộ trình phấn đấu đến năm 2030 xuất khẩu điện khoảng 5.000 - 10.000 MW. Theo đánh giá thì vùng biển tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận có nhiều lợi thế để sản xuất điện năng lượng tái tạo để xuất khẩu.

Từ các vấn đề khó khăn nêu trên, Sở Công Thương Cà Mau kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện và ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Trong đó xem xét cân đối phân bổ công suất giữa vùng phụ tải cao và vùng tiềm năng lớn, xem xét ghi nhận cho Cà Mau phát triển thêm nguồn với 41 dự án mới.

Cụ thể, 29 dự án điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi tổng công suất 7.712MW. 10 dự án gồm điện khí và các nguồn điện khác tổng công suất 11.934MW. Điện gió và điện mặt trời không nối lưới mà để sản xuất Hydro và xuất khẩu điện tổng công suất 4.950-11.450MW. Các nhà máy sản xuất Hydro tổng công suất 82.248 tấn/năm) và các dự án đã thi công hoàn thành chưa vận hành, các dự án đang triển khai xây dựng, các dự án đã được các cấp phê duyệt quy hoạch trước khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt tổng công suất 900MW vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Cùng với đó, Sở này kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành thêm các quy định về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới; đặc biệt là năng lượng điện năng lượng tái tạo không nối lưới tự dùng để sản xuất hoặc xuất khẩu, trong đó quy định rõ và đồng bộ giữa các hạng mục đầu tư.

Đông Nghi