Phát động Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”

Chiều ngày 10/3/2023, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”. Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
l1-1678521395.jpg
Phát động Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”
l2-1678521442.jpg
Chương trình văn nghệ tại buổi phát động phong trào thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định mục tiêu du lịch của tỉnh đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Định hướng quy hoạch du lịch Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia.

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm kết nối phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào. Những năm qua lượng khách du lịch đến Sơn La ngày càng tăng, năm 2022 có hơn 540 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 8 khách sạn 3 sao trở lên. Tổng lượng khách đến Sơn La ước đạt hơn 3,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.970 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, hình ảnh địa phương, hình ảnh du lịch Sơn La; không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Sơn La. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch, xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

l3-1678521483.jpg
Đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Các ngành, các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ dân khởi nghiệp, tham gia các hoạt động phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch nhanh và bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch, vận động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch.

Đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng cung cấp dịch vụ nhu cầu khách du lịch; tạo sản phẩm đặc trưng, riêng biệt, độc đáo, hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm, thưởng thức. Tăng cường công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch./.

Diệp Hương