14 loại cây ăn trái chủ lực được tập trung phát triển đến năm 2025 và 2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn thanh long, xoài, chuối, vải, nhãn, cam, bưởi, dứa (khóm), chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh dây, bơ và mãng cầu (na) để tập trung phát triển đến năm 2025 và 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt quyết định phát triển cây ăn trái chủ lực đến năm 2025 và 2030. Trong đó, có 14 loại cây có kim ngạch xuất khẩu cao đã được chọn để tập trung phát triển thời gian tới.,

Cụ thể: Thanh long, xoài, chuối, vải, nhãn, cam, bưởi, dứa (khóm), chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh dây, bơ và mãng cầu (na) sẽ là 14 loại cây ăn trái được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn tập trung phát triển đến năm 2025 và 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích cây ăn trái cả nước đạt 1,2 triệu héc ta với sản lượng đạt 14 triệu tấn, trong đó, 14 loại cây ăn trái chủ lực như nêu trên đạt 960.000 héc ta với sản lượng đạt khoảng 11-12 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu trái cây đến năm 2025 đạt trên 5 tỉ đô la Mỹ.

trai-cay-1666931449.jpg
Một số loại trái cây đã được cấp phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Ảnh minh họa

Còn đến năm 2030, diện tích cây ăn trái cả nước đạt 1,3 triệu héc ta, sản lượng trên 16 triệu tấn, trong đó, diện tích 14 loại cây ăn trái chủ lực đạt 1 triệu héc ta, sản lượng khoảng 13-14 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu trái cây đến năm 2030 đạt khoảng 6,5 tỉ đô la Mỹ.

Về cây thanh long, định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là giữ ổn định diện tích khoảng 60.000-65.000 héc ta, sản lượng 1,3-1,5 triệu tấn; xoài phát triển khoảng 130.000-140.000 héc ta, sản lượng 1,1-1,5 triệu tấn; chuối đạt khoảng 165.000-175.000 héc ta, sản lượng 2,6-3 triệu tấn.

Đối với cây vải, giữ ổn định diện tích khoảng 55.000 héc ta, sản lượng 330.000-350.000 tấn; nhãn khoảng 85.000 héc ta, sản lượng 700.000-750.000 tấn; cam đạt khoảng 100.000 héc ta với sản lượng 1,2-1,3 triệu tấn; bưởi định hướng phát triển khoảng 110.000-120.000 héc ta, sản lượng 1,2-1,6 triệu tấn.

Với cây khóm (dứa), Bộ định hướng phát triển khoảng 55.000-60.000 héc ta, cho sản lượng 800.000-950.000 tấn; chôm chôm giữ ổn định diện tích khoảng 25.000 héc ta, sản lượng 400.000 tấn; sầu riêng có định hướng phát triển khoảng 65.000-75.000 héc ta, sản lượng 830.000-950.000 tấn.

Còn với cây mít, giữ ổn định diện tích khoảng 50.000 héc ta, sản lượng 600.000-700.000 tấn; chanh dây phát triển khoảng 12.000-15.000 héc ta, sản lượng khoảng 250.000-300.000 tấn; bơ giữ ổn định khoảng 25.000-30.000 héc ta, sản lượng 250.000-300.000 tấn; mãng cầu giữ ổn định diện tích khoảng 25.000-30.000 héc ta, có sản lượng 220.000-250.000 héc ta.

Trong 14 loại trái cây ăn trái được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tập trung phát triển đến năm 2025 và 2030, có 6 loại cây đã được cấp phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ, bao gồm thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, vải và bưởi. Vú sữa là loại trái cây đã được phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nhưng không nằm trong 14 loại sẽ được tập trung phát triển thời gian tới.

Với thị trường nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam hiện nay là Trung Quốc, có 9 loại cây chủ lực nêu trên đã nằm trong danh sách được xuất chính ngạch vào quốc gia này, bao gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, chuối, vải, sầu riêng và chanh dây. Dưa hấu và măng cụt đã được xuất chính ngạch vào Trung Quốc, nhưng không nằm trong danh sách 14 loại được tập trung phát triển thời gian tới.

Về kim ngạch xuất khẩu, đa phần các loại trái cây chủ lực được tập trung phát triển thời gian tới, hiện đã nằm trong nhóm xếp hạng có kim ngạch xuất khẩu cao của Việt Nam.

Hương Lan (t/h)