Nhiều thiếu sót về quản lý đất đai tại Dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hạn chế, thiếu sót về mặt quản lý đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.

70-4-1677143393.jpg
ELITE OF THE SEAS - Du thuyền được đóng bởi Công ty TNHH MTV Thịnh Long.

Cụ thể tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Thanh tra Chính phủ xác định, UBND tỉnh Nam Định giao hơn 825.000 m2 đất cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028 m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND huyện Hải Hậu; triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Về phương án khắc phục, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định tiến hành đánh giá lại việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Thịnh Long; Căn cứ năng lực, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư để có phương án xử lý.

Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long có địa chỉ tại Khu 8, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Người đại diện pháp luật là ông Trương Thành Hùng. Công ty họat động chính trong lĩnh vực đóng mới tàu thủy, thiết bị và các loại phương tiện đường thủy.