Bắc Ninh: Nhiều cá nhân và tập thể của Công ty Bắc Đuống bị xử lý kỷ luật sau Kết luận thanh tra

Liên quan đến những sai sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 15/19 gói thầu do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư, bước đầu đã có 28 cá nhân và 2 tập thể bị xử lý kỷ luật.

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống (Công ty Bắc Đuống) đã thành lập Hội đồng kỷ luật sau Kết luật thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, xử lý kỷ luật 28 cá nhân và 2 tập thể vì để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện các dự án do công ty này làm chủ đầu tư.

z4113782927145-9aa5d28c8b9e04d77f92c2dff2f532e3-1676527582.jpg
Công ty Bắc Đuống xử lý kỷ luật 28 cá nhân và 2 tập thể để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện các dự án do công ty này làm chủ đầu tư.

Cụ thể, hai tập thể bị xử lý kỷ luật gồm Ban quản lý công trình; Xí nghiệp Dịch vụ - Tư vấn và Xây dựng. Hội đồng kỷ luật đề nghị 2 tập thể nêu trên cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý, giám sát, tư vấn thiết kế lập dự toán chưa sâu sát, chặt chẽ dẫn đến một số sai sót đã được nêu trong kết luận thanh tra. Quyết định không xem xét danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2023 của Ban quản lý công trình và Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng.

Đối với cá nhân, quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Ngô Văn Phong - Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Dịch vụ, tư vấn và Xây dựng và ông Nguyễn Văn Bằng - Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý công trình.

z4113779260739-bad388517eeeaad480d3612d4499d3e8-1676527581.jpg
Biên bản họp kỷ luật và Quyệt định kỷ luật 2 cá nhân là ông Ngô Văn Phong và Nguyễn Văn Bằng.

Ông Nguyễn Đắc Nam - Phó trưởng Ban quản lý công trình bị trừ 12 điểm thi đua, trừ lương theo điểm trong tháng 1/2023, trừ các khoản thu nhập khác theo lương, kéo dài thời gian giữ bậc 3 tháng, không công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023.

Liên quan đến những sai sót theo Kết luận thanh tra của Sở NN&PTNT còn có 22 cá nhân bị xử lý kỷ luật bằng hình thức trừ điểm, trừ lương theo điểm trong tháng 1/2023, trừ các khoản thu nhập khác theo lương, kéo dài thời gian giữ bậc 3 tháng.

Cùng với các cá nhân trên, 3 cá nhân khác bị yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra khối lượng, soát xét hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán, tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý chi phí đầu tư, giám sát quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình trong thời gian tới.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SNN ngày 15/9/2022 của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xâu dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ quản lý đầu tư xây dựng công trình do đơn vị này cung cấp, đồng thời kiểm tra thực tế tại các công trình từ ngày 29/9/2022 đến ngày 10/11/2022.

z4113793244327-79f3f4467927eee89c7656ee7d962a29-1676527861.jpg
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót tại 15/19 gói thầu do Công ty Bắc Đuống làm chủ đầu tư.

Việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư được tiến hành trên cơ sở Quyết định số 364/QĐ-SNN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, trong đó tập trung vào 19 công trình thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. Tổng mức đầu tư của 19 công trình là 97.125 triệu đồng.

Qua thanh tra, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại nhiều gói thầu có nhiều sai sót như: Hồ sơ thiết kế, dự toán ở các công trình thiếu một số bản vẽ chi tiết, một số bản vẽ thiếu kích thước; một số công việc còn tính toán sai khối lượng, sai cự ly vận chuyển đất; dự toán còn áp dụng định mức chưa phù hợp ở một số công việc...

Trong công tác lập hồ sơ mời thầu, xét thầu và ký hợp đồng xây dựng ở một số công trình còn chưa phát hiện ra việc thừa, thiếu khối lượng, áp dụng định mức chưa phù hợp và tiến hành điều chỉnh theo quy định.

Công tác quản lý chất lượng, khối lượng thi công công trình còn có một số sai sót như: Nghiệm thu khối lượng một số hạng mục công trình còn chưa đúng với thực tế thi công, một số loại vật tư còn thiếu chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất… Đặc biệt, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ 15 gói thầu bị yêu cầu thu hồi, giảm trừ tiền.

Quang Chương