Lào Cai: Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Mùa khô năm 2022 - 2023 dự báo thời tiết trên địa bàn Lào Cai sẽ diễn biến phức tạp, có những đợt nắng khô hanh, rét đậm, rét hại kéo dài, kết hợp với khó khăn trong sản xuất, đời sống nhân dân ở địa phương dẫn tới nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 5647/UBND-NLN ngày 29/11/2022 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô 2022 - 2023. Công tác PCCCR là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thời điểm hiện nay. Do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức kiểm tra, đôn đốc bảo vệ rừng, PCCCR thuộc phạm vi quản lý, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mùa khô 2022 - 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR; chủ động ban hành và thực hiện cấp dự báo cháy rừng theo quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

lc-1670294641.jpg
Mùa khô 2022 - 2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn biến phức tạp nên công tác PCCCR là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách (Ảnh minh họa)

Chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thường xuyên tuần tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong đốt dọn nương và xử lý thực bì, nhất là khi dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V tuyệt đối không đốt dọn thực bì trong rừng, ven rừng. Chuẩn bị tốt các nguồn lực PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động ứng phó hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực 24/24 giờ các ngày trong thời gian cao điểm (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) tại các chốt/trạm và các khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh chỉ đạo, điều hành về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh đối với các địa phương về công tác bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô hanh năm 2022 - 2023, hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR theo đúng quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, thực thi pháp luật về lâm nghiệp; triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm với các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là ở một số địa bàn trọng điểm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng phòng, chống cháy rừng tại cơ sở; kiểm tra công tác PCCCR của các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an tham gia chữa cháy rừng và phối hợp tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo các cấp tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng; phối hợp điều tra nguyên nhân, xử lý đối tượng gây cháy rừng trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp huy động lực lượng, tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị bộ đội, lực lượng dân quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng cứu cháy rừng khi cần thiết.

Các đơn vị chủ rừng: Bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR được phê duyệt; triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR đối với diện tích được giao quản lý. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng trên địa bàn và địa phương giáp ranh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

Rà soát, bố trí thêm chốt gác tại các khu rừng xung yếu, phân công người trực hàng ngày trong thời gian cao điểm về cháy rừng, dịp nghỉ lễ, tết để kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, phát hiện sớm đám cháy, kịp thời tổ chức lực lượng ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phải thường xuyên thông tin, cảnh báo trên báo, đài từ tỉnh đến cơ sở để các cấp, ngành, người dân biết, chủ động phòng ngừa, ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

Ngọc Triển