Kinh tế tỉnh Nghệ An tiếp tục đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024

Đó là tổng hợp, báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá 18 khai mạc vào sáng nay (10/07/2024) về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương này trong 6 tháng đầu năm 2024.
kyphop-hdnd-nghe-an-1-1720587342.jpg
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá 18 vào sáng nay (10/07/2024).

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Nghệ An ước tăng 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,15%) và cao hơn bình quân cả nước (6,42%); trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,95% (riêng công nghiệp ước tăng 11,32%); khu vực dịch vụ ước tăng 5,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,77%.

Trong khi đó, thu ngân sách toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán, bằng 140,2% so với cùng kỳ năm 2023. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện; trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

img-7749-1720579647.JPG
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,03%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,06% so với cùng kỳ năm 2023. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Trong nửa đầu năm 2024, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 30.300 người, tăng 12,43% so với cùng kỳ. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt đã tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở./.

Quốc Cường