HOSE phát triển thêm sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), để hoàn thiện hơn nữa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, HOSE đã có kế hoạch phát triển các sản phẩm tiếp theo như: sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) mua dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số/ETF và CW bán.
kien-thuc-02-1637656903.png
Giá của mã chứng khoán dùng làm tham chiếu ảnh hưởng đến lãi/lỗ của NĐT khi chứng quyền đáo hạn

Các sản phẩm này sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư, cung cấp thêm công cụ đầu tư, cũng như ngăn ngừa rủi ro hiệu quả. Khung pháp lý cho sản phẩm CW cũng được các cơ quan quản lý thực hiện chỉnh sửa theo hướng thúc đẩy thị trường CW phát triển bền vững, nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát.

Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm đang được lấy ý kiến rộng rãi tất cả tổ chức, cá nhân trên thị trường. Thông tư mới dự kiến sẽ được ban hành trong năm nay. Theo HOSE, CW có thể mang lại suất sinh lợi lớn cho nhà đầu tư, song cũng là sản phẩm tương đối phức tạp, có tính đòn bẩy và rủi ro cao. Vì vậy, nhà đầu tư nên trang bị đầy đủ kiến thức và am hiểu về sản phẩm trước khi tham gia thị trường, đặc biệt là việc định giá CW.

Khi tham gia giao dịch nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề như: triển vọng về tài sản cơ sở của CW; tổ chức phát hành; giá của CW trên thị trường; chiến lược giao dịch... Thực tế, hơn hai năm ra đời, quy mô phát hành và niêm yết CW không ngừng tăng trưởng. Tính đến 30/9/2021, có tổng cộng 414 mã CW đã niêm yết tại HOSE dựa trên 26 mã cổ phiếu cơ sở do 8 tổ chức phát hành, với tổng khối lượng CW chào bán và niêm yết đạt hơn 1,1 tỷ CW.

Tổng số mã CW đã đáo hạn hoặc hủy niêm yết là 357 mã CW. Trung bình mỗi tháng có 15 mã niêm yết mới và 13 mã đáo hạn. Hiện số mã CW đang niêm yết là 57 mã dựa trên 17 cổ phiếu cơ sở, đạt khối lượng niêm yết 321,9 triệu CW, gấp 15 lần khối lượng niêm yết tại thời điểm ra mắt. Từ tháng 9/2020, giá trị giao dịch CW bình quân ngày đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm đầu triển khai. Trong 9 tháng năm 2021, giá trị giao dịch bình quân CW đạt 79,6 tỷ đồng/ngày, tăng 268% so với năm 2020 và tăng 1.008% so với năm 2019.

Với những thành quả trên, sản phẩm CW đã bước đầu thể hiện vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán, đem lại các lợi ích nhất định cho thành viên tham gia thị trường và nhà đầu tư. Sản phẩm đã góp phần hoàn thiện cấu trúc sản phẩm của thị trường chứng khoán, góp phần nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Thông qua phát triển sản phẩm CW, các công ty chứng khoán có cơ hội cải thiện hoạt động, chất lượng nghiệp vụ và bổ sung thêm các mảng nghiệp vụ mới, đem lại nguồn thu đa dạng hơn.

Nhà đầu tư có thêm lựa chọn sản phẩm thay thế linh hoạt với tính đòn bẩy cao, chi phí thấp dựa trên kỳ vọng đối với các cổ phiếu cơ sở. Ngoài ra, sản phẩm cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể gián tiếp đầu tư vào các cổ phiếu cơ sở đã hết “room” vì sản phẩm CW không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài./.