Hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay

Hà Nội hiện có 153 hợp tác xã (trong đó có 132 hợp tác xã nông nghiệp) tham gia OCOP, với 448 sản phẩm được công nhận, nhưng gặp không ít khó khăn, hạn chế khi tiếp cận vốn vay.
images5394898-dua-luoi-2-1697450182.jpg
Hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến hết năm 2022, thành phố có 2.167 sản phẩm được công nhận OCOP, chiếm 22% số sản phẩm của cả nước. Trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.369 sản phẩm 4 sao, 780 sản phẩm 3 sao. Đặc biệt có 153 Hợp tác xã (trong đó có 132 hợp tác xã nông nghiệp) tham gia OCOP, với 448 sản phẩm được công nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều lợi thế khi tham gia chương trình OCOP, các hợp tác xã cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế như về năng lực trình độ lãnh đạo quản lý của hợp tác xã còn thấp, chủ yếu điều hành bằng kinh nghiệm, chưa qua đào tạo bài bản. Đặc biệt, với các hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ chưa đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Ngoài ra là các vấn đề về vốn của các hợp tác xã nông nghiệp cũng còn hạn chế. Đa số các hợp tác xã nông nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 55 và nghị định số 116 của Chính phủ. Trên địa bàn Thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi… còn ít, sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô chưa qua chế biến…

Chính những khó khăn này đã tác động không nhỏ tới việc phát triển sản phẩm OCOP, nhiều chủ thể chưa quan tâm đến việc đầu tư cho bao bì nhãn mác sản phẩm; hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm còn hạn chế, sức cạnh tranh không cao; việc tiêu thụ sản phẩm còn nhiều khó khăn...

Do đó, để đẩy mạnh kinh tế tập thể, Hợp tác xã nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thành phố báo cáo Quốc hội sớm ban hành Luật đất đai sửa đổi. Luật Thủ đô để tháo gỡ khó khăn cơ chế đất đai cho hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh đó đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 57 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng lưu ý các hợp tác xã cần nắm bắt cơ hội chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cả trong sản xuất chế biến và thương mại để mang lại hiệu quả cao hơn.

Đông Nghi