Hải Phòng: Xây dựng mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

Căn cứ vào định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng và tính ưu việt của mô hình kinh tế xanh được áp dụng cho các xã đảo đã thành công trong nước và trên thế giới, Viện Tài nguyên Môi trường biển (thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã triển khai Dự án nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh trên huyện đảo Bạch Long Vỹ.
294-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-kinh-te-xanh-tai-huyen-dao-bach-long-vy-1651544622.jpg
Một góc huyện đảo Bạch Long Vỹ (Ảnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Huyện đảo Bạch Long Vỹ, một vị trí chiến lược của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, là huyện đảo xa xôi của thành phố Hải Phòng. Mô hình kinh tế Bạch Long Vỹ hiện mang tính tự phát, bị tác động với nhiều yếu tố và chưa có tính liên kết bền vững. Cần phải xây dựng mô hình hướng đến sự bền vững của huyện đảo để xứng với vị trí huyện đảo.

Mô hình dịch vụ kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ được đề xuất xây dựng dựa trên những Nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của UBND thành phố Hải Phòng về phát triển Kinh tế biển xanh. Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề chính là: Xác định hiện trạng các hoạt động dịch vụ kinh tế đang chưa “xanh” ở mức nào? Đồng thời, đưa ra định hướng các hoạt động dịch vụ theo hướng kinh tế xanh; Xây dựng mô hình du lịch cụ thể tại Bạch Long Vỹ theo định hướng kinh tế xanh để có thể triển khai và áp dụng từ nay đến năm 2030.

Để giải quyết được những vấn đề nêu trên, đề tài đã đi sâu nghiên cứu các mô hình dịch vụ kinh tế xanh phù hợp cho huyện đảo Bạch Long Vỹ từ 4 nội dung cụ thể: Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan; Nghiên cứu luận cứ xây dựng mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ theo định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng; Nghiên cứu đánh giá hiện trạng mức độ đáp ứng các tiêu chí của mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ; Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Căn cứ vào định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng và tính ưu việt của mô hình kinh tế xanh được áp dụng cho các xã đảo đã thành công trong nước và trên thế giới, Viện Tài nguyên Môi trường biển (thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã triển khai Dự án nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh trên huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Kết quả từ các nghiên cứu này sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó lựa chọn được mô hình kinh tế xanh áp dụng phù hợp cho huyện đảo nhằm thực hiện chiến lược đưa đảo Bạch Long Vỹ trở thành địa điểm du lịch xanh với các tour du lịch sinh thái, khám phá địa hình đảo như bãi đá ven đảo, ngắm san hô bằng thuyền đáy kính, tour câu cá một ngày… Du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đánh giá được sức tải du lịch để đưa ra quy mô theo từng giai đoạn 2021 - 2025, 2025 - 2030.

Đồng thời, đưa huyện đảo trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá: Đánh giá được quy mô cung cấp cho số lượng tàu theo quy định, đưa các giải pháp bảo vệ môi trường; đồng thời trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản công nghệ cao: Đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, vật lực để đinh hướng các công nghệ nuôi thủy sản phù hợp thực tế. Nuôi thủy sản phù bằng công nghệ cao để giảm phát thải môi trường.

Trần Hà