Hải phòng: Tập trung xây dựng nền tảng và dữ liệu về kinh tế xã hội phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

Sáng 18/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nghe báo cáo việc triển khai Chuyển đổi số lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, giai đoạn 2023-2025. Cùng dự làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan.
75f5db1b1bfad4a48deb-303000e9e08940dbbf3bcb686262738b-1647738332.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường thăm bộ phận "Một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2016, trên 90% văn bản thuộc quản lý của Sở đã được số hóa và trao đổi qua trục liên thông văn bản thành phố (trừ các văn bản mật không phổ biến theo quy định); hiện 100% TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh được triển khai trực tuyến mức độ 4 qua CSDL quốc gia; dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp đã được Sở triển khai số hóa từ năm 2014 đến nay; CSDL đăng ký đầu tư, thông tin về dự án đầu tư công tại Hải Phòng đều đang được cập nhật, lưu trữ thống nhất tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý…

Trao đổi tại buổi làm viêc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Hoàng Long cho biết, hiện hạ tầng cho chuyển đổi số tại Sở còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa hình thành dữ liệu chung, thiếu trang thiết bị công nghệ phù hợp, hệ thống kết nối chưa đáp ứng được yêu cầu, CSDL số còn tản mạn, chưa được thiết kế và số hóa đồng bộ...

c000b88a7c6bb335ea7a-0a3dd584f86b448296084b0f6cc7f9e4-1647738389.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường chủ trì buổi làm việc

Thời gian tới, để đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động rà soát, thực hiện nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị CNTT, hạ tầng kỹ thuật; triển khai số hóa dữ liệu ngành Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố chuyển đổi số; xây dựng CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư…

Trước mắt, trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào xây dựng và áp dụng quy trình ISO điện tử trong hoạt động của Sở; số hóa kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, xây dựng quy chế sử dụng Hệ thống quản lý văn bản Hp-net, chữ ký số; cung cấp số liệu các chỉ tiêu KTXH, thông tin về đầu tư tích hợp vào Cổng thông tin điện tử thành phố; triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường đánh giá Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã có cơ sở nền tảng tương đối tốt, tuy nhiên để góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thành phố, Sở cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, công chức toàn ngành trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước ngành kế hoạch và đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, hiện nay việc xây dựng CSDL chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố rất quan trọng, chính vì vậy thời gian tới Sở cần tập trung xây dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu, thu thập số liệu từ các ngành và lĩnh vực, lưu ý nguồn dữ liệu phải đúng, đủ và hệ thống dữ liệu phải thống nhất, có khung tổng thể, lập thứ tự ưu tiên trong quá trình số hóa… mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ mới tiện ích cho người dân và doanh nghiệp./.

Minh Hảo