100% phương tiện giao thông đường bộ sử dụng xăng E5 từ năm 2030

Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải do Thủ tướng ban hành.
xang-dau-2-1558154421559396053824-1698371397.webp
100% phương tiện giao thông đường bộ sử dụng xăng E5 từ năm 2030 - Ảnh minh họa.

Theo đó, lộ trình chuyên đổi năng lượng xanh đối với giao thông đường bộ được thực hiện theo giai đoạn từ 2022 đến năm 2030 sẽ thúc đẩy sản xuất các loại phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện, phấn đấu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông đường bộ sử dụng xăng E5, phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Giai đoạn từ 2031 đến năm 2050: Đến năm 2040, từng bước hạn chế và tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong nước; Đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh đồng thời, hoàn thiện hạ tầng sạc điện để cung cấp năng lượng xanh trên toàn quốc.

Cụ thể, tại chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải đã đặt ra mục tiêu cho giai đoạn 2022-2023 sẽ mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự. (Khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008)

Ngoài ra, trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với đường bộ giai đoạn 2022 -2030 còn xây dựng các mục tiêu khác như sau: Thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; Phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; Khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu chí xanh.

Quốc Đạt TH