Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

19/01/2023 11:41:33

Mới đây, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.