Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Cần người dân chung tay xây dựng nông thôn mới

21/09/2023 06:12:28

Địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Thế nhưng để chương trình thực sự có hiệu quả thì rất cần sự vào cuộc chung tay của tất cả mọi người.