Thu hút dự án trên 3.199 tỷ đồng, kỳ vọng nâng tầm giá trị sản phẩm tre luồng xứ Thanh

19/05/2024 10:48:59

Cây luồng từng được xem là cây trồng góp phần “xóa đói giảm nghèo”, tạo công ăn việc làm cho những lao động ở khu vực miền núi. Thế nhưng, những năm gần dây, việc liên doanh theo chuỗi giá trị sản xuất giữa vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến còn hạn chế, làm giảm giá trị cây luồng. Điều này kỳ vọng được tháo gỡ khi dự án nhà máy có vốn đầu tư 3.199 tỷ đồng đi vào hoạt động.