Nhân vật

Giao thoa, đối thoại nghệ thuật Việt - Pháp qua phim tài liệu “Phụ nữ và Vovinam - Việt võ đạo”

23/04/2024 16:26:20

Trong khuôn khổ chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon của Viện Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, hai nghệ sĩ Anne-Sophie Liban và Matthias Fortune sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam bộ phim tài liệu mang tên “Phụ nữ và Vovinam - Việt võ đạo” vào ngày 25/4/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.