Du lịch

Du lịch chữa lành và cơ hội phát triển

19/09/2023 13:14:46

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch chữa lành, song để loại hình này đi đúng hướng, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào khai thác.