Bắc Kạn: Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Mục tiêu của Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đề án) nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách.

Mới đây UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Đề án nhằm nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử, tự giác kê khai, nộp thuế vào ngân sách đúng quy định; đảm bảo sự công bằng trong việc nộp thuế của người nộp thuế và phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng thu ngân sách.

bk-1669603665.PNG
Nhiều sản phẩm, hàng hóa được bày bán tại website backanmartket.vn người dùng có thể dễ dàng truy cập và mua.

Đối tượng quản lý thuế là các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số; Các hộ, cá nhân có hoạt động bán hàng thương mại điện tử (bao gồm cá nhân kinh doanh có địa điểm cố định, không có địa điểm cố định, mua bán hàng hoá nước ngoài thông qua trung gian); Các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ hoạt động thương mại điện tử.

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Đề án; tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác báo cáo và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, kết quả với cơ quan Thuế và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, chống thất thu ngân sách.

UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và pháp luật có liên quan.

Khánh Ngân