Bắc Kạn có bao nhiêu sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao?

Với mục tiêu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới (bình quân 3-4 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên. Nâng cấp 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đề xuất 01 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia vào năm 2023.
b-1695566822.jpg
Sản phẩm Trà hoa vàng Bắc Kạn của Công ty TNHH Hà Diệp được xếp hạng OCOP 4 sao năm 2022.

Tính đến năm 2022, toàn tỉnh Bắc Kạn có chủ thể OCOP có sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, trong đó có 3 sản phẩm của Công ty TNHH Hà Diệp gồm trà nụ vối, trà hoa vàng Bắc Kạn và trà hoa vàng Bắc Kạn túi lọc.

Hai sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn và tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn của HTX nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) cũng đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

3 chủ thể OCOP có sản phẩm đạt chuẩn 4 sao của tỉnh Bắc Kạn là Công ty Cổ phần Curmin Bắc Hà, xã Nông Thượng với sản phẩm trà thảo dược giảo cổ lam núi đá, Công ty TNHH MTV Asuka Việt Nam với hai sảo phẩm rượu mơ Asuka và rượu mơ Dakimo, và Công ty TNHH chế biến nông sản và dược liệu Ngọc Thắng với sản phẩm trà Shan tuyết.

Rượu men lá Thanh Tâm của HTX Rượu men lá Thanh Tâm, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) và rượu men lá Bằng Phúc của HTX rượu men lá Bằng Phúc, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) cũng nằm trong danh sách chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn 4 sao của tỉnh Bắc Kạn.

Gia Bình (T.H)