An Giang có tới 1.343 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

27/12/2022 09:30

Theo dõi trên

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tới 1.343 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hơn 125 tỷ đồng.  

Trên địa bàn tỉnh An Giang, có 1.907 doanh  nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh, trong đó có 1.343 đơn vị hiện đang nợ các loại bảo hiểm, cụ thể có 125 đơn vị nợ từ 3-6 tháng (hơn 6 tỷ đồng); 41 đơn vị “chây ỳ”, khó đòi (gần 3,2 tỷ đồng); 277 đơn vị không còn lao động, không liên hệ, giải thể, “mất tích” (hơn 57 tỷ đồng).

Nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình bất ổn của thế giới cũng như trong nước khiến cho nhiều hợp đồng của các doanh nghiệp bị giảm sút; giá nguyên vật liệu tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, từ đó dẫn đến công việc và thu  nhập của người lao động không ổn đinh, không có tiền đóng bảo hiểm đúng thời hạn.

bao-hiem-xa-hoi-an-giang-1672108506.jpg
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. (Ảnh: chamsockhachhang.com)

Bên cạnh đó phải kể đến, ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một bộ phận chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, người lao động vẫn còn hạn chế, chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của việc tham gia các loại hình bảo hiểm trên.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội An Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh chia sẻ khó khăn đối với các doanh  nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt các chính sách, quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp tách đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động nghỉ việc, để chốt sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, nhằm giảm khó khăn cho người lao động khi mất việc làm.

Tuy nhiên, đối với một số đơn vị cố tình vi phạm, Bảo hiểm xã hội tỉnh xử lý theo vi phạm của Luật định.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội sẽ duy trì tăng cường đối thoại với người lao động, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thường xuyên công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp chưa chấp hành. Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; phối hợp sở, ngành liên quan thanh, kiểm tra về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

 

Anh Thư