Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh ID

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế, lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh (ID) khoản nộp.

Được biết, mã định danh khoản phải nộp (ID) là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế.

Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước có ID khoản phải nộp, xử lý bù trừ đích danh khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID. Đồng thời, xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID.

Trường hợp chứng từ không có ID khoản phải nộp, cơ quan thuế đã thực hiện tra soát hoặc cung cấp thông tin qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra soát nhưng đến ngày hệ thống xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế định kỳ hằng tháng vẫn chưa có thông tin ID khoản phải nộp thì hệ thống tiến hành xử lý bù trừ theo quy tắc hiện hành đáp ứng quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Luật Quản lý thuế.

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, việc thực hiện thu nộp thuế theo mã ID khoản phải nộp mang lại nhiều lợi ích. Chẳng hạn, trường hợp nộp trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế, người nộp thuế chỉ cần chọn ID khoản phải nộp, hệ thống tự động hỗ trợ điền thông tin liên quan lên giấy nộp tiền, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế sai sót. ID khoản phải nộp được lựa chọn thanh toán đáp ứng quy định về thứ tự thanh toán thì được trừ nợ đích danh theo khoản người nộp thuế lựa chọn nộp.

11-4-1684427468.jpg

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, khi nộp thuế theo ID khoản phải nộp, số tiền thuế đã nộp được bù trừ nợ đích danh trong ngày cơ quan thuế nhận được chứng từ có ID chính xác. Khi người nộp thuế thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo thứ tự thanh toán quy định tại Luật Quản lý thuế, việc thanh toán theo thứ tự nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các rào cản trong hoạt động do biện pháp cưỡng chế nợ thuế gây ra...

Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 57 Luật Quản lý thuế thì không phải thanh toán theo thứ tự.

Đối với người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế để truy vấn khoản phải nộp đã được hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán.

Trường hợp nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế, người nộp thuế bắt buộc phải nộp thuế theo thứ tự thanh toán đã được sắp xếp. Với trường hợp nộp tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước, cổng dịch vụ công quốc gia, người nộp thuế tự xác định thứ tự thanh toán các khoản phải nộp để lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế không nộp theo đúng thứ tự thanh toán, cơ quan thuế khi tiếp nhận chứng từ sẽ không trừ nợ theo khoản phải nộp người nộp thuế lựa chọn mà tự động trừ nợ theo thứ tự thanh toán tại Luật Quản lý thuế./.

Thi Nguyên (t/h)