Ngành Thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp từ ngày 10/5

Theo Tổng cục Thuế, kể từ ngày 10/5/2023, ngành Thuế sẽ triển khai việc thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) và nâng cấp một số chức năng của các ứng dụng nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, từ ngày 10/5/2023, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm: Dịch vụ Thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (gọi tắt là ID); tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

thue-dt-1683103840.jpg
Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ngân hàng phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền đến người nộp thuế là khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ do quý cơ quan/đơn vị cung cấp được biết và sử dụng ID khoản phải nộp để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp qua các dịch vụ do Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng cung cấp; sử dụng “số tham chiếu” để truyền nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước giữa các hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị/tổ chức phối hợp hoàn thiện quy trình, ứng dụng đáp ứng yêu cầu nộp thuế./.

Ánh Dương (t/h)