Tổng cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 220.000 tấn gạo

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 của 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện thời gian đăng tải E-TBMT (thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng) chậm nhất đến ngày 5/6/2023; thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 26/6/2023.

Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (E-HSĐXKT) phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia đến hết ngày 15/10/2023.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023.

hinh-2-8924-1685945610.jpeg

Ảnh minh hoạ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có hướng dẫn các Cục tiếp tục thực hiện chấm điểm "uy tín nhà thầu" trong bảng chấm điểm kỹ thuật để đánh giá mức độ uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia như đã triển khai các năm 2021, năm 2022 nhằm bảo đảm công bằng, tăng tính cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu trúng thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp gạo và từ đó để các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và có hiệu quả.

Về tình hình xuất khẩu gạo, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, tương đương 2,02 tỷ USD, tăng 40,8% về khối lượng và 49% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2013 so với cùng kỳ các năm.

Các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Singapore đang tăng cường mua gạo của Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu cũng liên tục tăng kể từ đầu năm đến nay, đạt bình quân 517 USD/tấn.

Thi Nguyên (t/h)