TKV cam kết cung cấp than cho sản xuất điện năm 2023 vượt 15% so với năm 2022

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải cam kết 6 tháng cuối năm, TKV sẽ đảm bảo cung cấp khoảng 18,7 triệu tấn than và dự kiến cả năm dự kiến đạt 39,7 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ 2022.

Theo TKV, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện những tháng mùa khô (tháng 5,6,7/2023) đặc biệt là tại chuyến công tác kiểm tra sản xuất và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Quảng Ninh ngày 11/6/2023, Tập đoàn đang đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện, trong đó có các nhà máy nhiệt điện của EVN.

Báo cáo của TKV cho biết, tổng khối lượng than rót cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) 6 tháng đầu năm đạt 20,981 triệu tấn (trong đó thực hiện 5 tháng đạt 17,269 triệu và dự kiến tháng 6 là 3,712 triệu tấn), tương đương đạt 54,5% khối lượng hợp đồng và bằng 115,2% so cùng kỳ 2022 (tăng 2,765 triệu tấn).

Trong đó, cấp than cho các NMNĐ BOT là 7,079 triệu tấn, bằng 63,2% kế hoạch (KH) cả năm 11,2 triệu tấn; cấp cho các NMNĐ EVN 9,72 triệu tấn, bằng 54,1% khối lượng hợp đồng (KLHĐ) cả năm 17,98 tiệu tấn; cấp cho NMNĐ PVN là 1,382 triệu tấn, bằng 36,4% KLHĐ cả năm 3,8 triệu tấn; cấp cho NMNĐ TKV là 2,267 triệu tấn, bằng 51,1% KLHĐ cả năm 4,44 triệu tấn; các NMNĐ Khác khoảng 0,533 triệu tấn, bằng 48,5% KLHĐ cả năm 1,1 triệu tấn.

Như vậy, việc cấp than cho các NMNĐ trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đạt tiến độ hợp đồng, một số NMNĐ vượt tiến độ hợp đồng, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một vài NMNĐ chưa đạt tiến độ như NMNĐ Phả Lại đạt thấp (bằng 34,9%) do bị sự cố tổ máy thời gian dài đến nay vẫn chưa sửa chữa khắc phục xong; Các NMNĐ PVN như Vũng Áng 1 và Thái Bình 2 chưa đạt tiến độ do Vũng Áng 1 có 1 tổ máy bị sự cố thời gian dài ngày đến nay vẫn chưa sửa chữa khắc phục xong và Thái Bình 2 đang trong quá trình chạy thử, đến tháng 6 mới chính thức vận hành thương mại cả 2 tổ máy; Các NMNĐ Khác đạt thấp như Thăng Long đến tháng 2 mới tiếp nhận than do vướng mắc về tài chính, An Khánh đến tháng 5 mới bắt đầu tiếp nhận than...

0126-5636-img3859-2117455299-1686733373.jpg

Ảnh minh họa.

Về cấp than cho các NMNĐ cao điểm mùa khô (tháng 5-6/2023) cũng đã được TKV khẩn trương triển khai.

Theo đó, ngày 09/5/2023 lãnh đạo hai Tập đoàn TKV và EVN đã làm việc và thống nhất với các NMNĐ BOT giảm khối lượng tồn kho từ 14 ngày xuống 7 ngày, nhằm tăng khối lượng cung cấp cho các NMNĐ của EVN (giảm khối lượng giao than trong tháng 5 của BOT Hải Dương 60.000 tấn cám 6b.1 và BOT Vĩnh Tân 1 100.000 tấn cám 6a.1) để tăng khối lượng than pha trộn nhập khẩu (khoảng 220.000 tấn) cho các nhà máy nhiệt điện của EVN.

Đồng thời, TKV cấp bổ sung 80.000 tấn cho các NMNĐ của EVN và sẽ được bù trừ vào các tháng mùa mưa của năm 2023. Trong tháng 5, TKV cũng đã thực hiện giao bổ sung cho các NMNĐ EVN khoảng 300.000 tấn.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, tháng 6 - 7/2023, theo đề nghị của của EVN, căn cứ vào khả năng TKV sẽ cấp bổ sung cho các NMNĐ của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với tiến độ quy định trong hợp đồng đã ký. Cùng đó, giảm khối lượng giao than trong tháng 6 của BOT Mông Dương 2 khoảng 40.000 tấn cám 6a.1 để tăng khối lượng than pha trộn nhập khẩu khoảng 50.000 tấn cấp bổ sung cho NMNĐ Thái Bình 1 30.000 tấn và Hải Phòng 20.000 tấn.

Ngoài ra, trong tháng 6 TKV cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 300.000 tấn than, cao hơn cam kết theo hợp đồng đã ký (140.000 tấn) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện phía Bắc.

Thi Nguyên (t/h)