Thanh Hóa tiếp tục được hỗ trợ để hiện đại hóa ngành lâm nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)" bằng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.
rung-ven-bien-1713694763.jpg
Thanh Hóa là một trong những địa phương tiếp tục đầu tư để hiện đại hóa ngành lâm nghiệp.

Trên 4.000 ha rừng ven biển tiếp tục được chăm sóc, phục hồi để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có khả năng chống chịu là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự án sẽ được thực hiện đến năm 2026.

Sau khi nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 2262/UBND-NN về việc giao tham mưu thẩm địch giải quyết điều chỉnh dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp, tăng cường chống chịu ven biển” đến năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Sở Kế Hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp&PTNT và UBND 6 huyện thị, thành phố giáp biển, căn cứ theo quy định của pháp luật để thẩm định, xem xét phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần thuộc dự án theo quy định.

Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển” được ban hành ngày 21/9/2019 theo Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT của Bộ NN&PTNT, với tổng kinh phí 195 triệu USD, trong đó: Vốn vay Ngân hàng Thế giới 150 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 45 triệu USD.

Trong giai đoạn 1, Dự án đã trồng 4.000 ha rừng ven biển thuộc 8 tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) sẽ tiếp tục được chăm sóc, phục hồi để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Dự án cũng đang rà soát đưa vào bảo vệ 37.956ha rừng phòng hộ hiện có để chi trả tiền khoán bảo vệ cho những diện tích chưa được chi trả. Sau năm 2026, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ được đầu tư trong vùng dự án sẽ được bàn giao lại cho địa phương để tiếp tục duy trì quản lý bảo vệ bền vững.

Bên cạnh đó, dự án triển khai và hoàn thành khoảng 100 gói đầu tư sinh kế tại 5 tỉnh và tiếp tục duy trì thành quả của 50 gói đầu tư sinh kế đã hoàn thành trong giai đoạn 1. Điều này nhằm mục tiêu phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương và thiết lập, duy trì các liên kết sản xuất hiệu quả và bền vững kết nối giữa các cộng đồng, tổ chức địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng với doanh nghiệp và thị trường.

Các xã, huyện và các cộng đồng thuộc dự án sẽ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và vận hành đối với 22 gói đầu tư công nghệ sản xuất và 85 gói đầu tư cơ sở hạ tầng. Các gói đầu tư này được sử dụng đúng mục tiêu nhằm duy trì, phục vụ phát triển sản xuất bền vững, tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương đồng thời góp phần hỗ trợ bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng ven biển hiện có.

Đây là Dự án được đánh giá sẽ đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Góp phần đáng kể trong nâng cao tính chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương khoảng 900km đường bờ biển tại 8 tỉnh vùng ven biển như giảm suy thoái, xói mòn cùng những ảnh hưởng tiêu cực, rủi ro từ thiên tai thông qua việc cải thiện rừng phòng hộ ven biển và xây dựng cải tạo các công trình bảo vệ rừng ven biển.

Các tác động tích cực cũng bao gồm tăng tích lũy và hấp thu carbon từ các hoạt động trồng và bảo vệ rừng của Dự án; đóng góp vào tiềm năng bán tín chỉ carbon rừng của quốc gia. Khả năng tích lũy carbon hàng năm của rừng tương ứng với lượng tín chỉ CO2 sẽ tăng theo thời gian. Đặc biệt khả năng tích trữ carbon của rừng ngập mặn trong vùng dự án có thể nhiều hơn so với rừng trên cạn từ 5-10 lần tùy theo khu vực. Điều này góp phần đáng kể vào cam kết quốc gia về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050./.

Hà Khải