Tháng 5, ngành Thuế thu ngân sách nhà nước ước đạt 85.200 tỷ đồng

Tổng cục Thuế vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 năm 2023. Theo đó, Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 85.200 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 76,4% so với cùng kỳ.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế và để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã phân tích, đánh giá cũng như tìm giải pháp cụ thể cần tập trung triển khai, đặc biệt là cần tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, đến từng đơn vị, từng địa bàn để thực hiện, khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà cho DN và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Về tình hình thu NSNN

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN tháng 5/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 85.200 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 76,4% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

ngan-sach-1685764931.jpg
Ảnh minh họa

Kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế

Tính đến tháng 5/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 18,38% kế hoạch năm 2023 và bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan Thuế thực hiện được 1.794 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.604 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 70,4 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 54,9 tỷ đồng, phạt là 15,5 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 44,7 tỷ đồng).

Về quản lý nợ thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 5/2023 là 149.963 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 4/2023. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2023 ước thu được 18.408 tỷ đồng. Ngành Thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó: Xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Về quản lý hoàn thuế, toàn ngành đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2023 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và nhiệm vụ phát sinh ngoài Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2023 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã và đang triển khai xây dựng đối với 02 Nghị định của Chính phủ, 01 đề án (không phải văn bản QPPL) để trình Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông tư của Bộ Tài chính.

Cụ thể: Tổng cục Thuế đã hoàn thành xây dựng đối với 01 Nghị định (thuộc CTCT năm 2023 của Chính phủ), cụ thể: Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023; Tổng cục Thuế đã trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ (Thuộc CTCT của Chính phủ, TTCP). Tổng cục Thuế hiện đang tiếp tục xây dựng đối với 02 Nghị định thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ. Đối với các đề án xây dựng VBQPPL còn lại hiện nay đang triển khai các bước soạn thảo, lấy ý kiến theo quy trình xây dựng văn bản QPPL. Thông tư thuộc và phát sinh ngoài Chương trình năm 2023 của Bộ Tài chính.

Về việc triển khai Hóa đơn điện tử (HĐĐT)

Tổng số lượng HĐĐT đã tiếp nhận và xử lý là hơn 3,91 tỷ hóa đơn, trong đó 1,14 tỷ hóa đơn có mã; hơn 2,77 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến cuối tháng 5/2023, đã có 18.963 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng HĐĐT từ máy tính tiền đã tiếp nhận là 6.530.372 hóa đơn.

Bên cạnh đó, có 424.911 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 346.100 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công là 1.253 tỷ đồng.

Về quản lý rủi ro HĐĐT, Tổng cục Thuế đã triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu HĐĐT với chức năng phân tích dữ liệu HĐĐT, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về HĐĐT trong toàn ngành Thuế. Hệ thống sẽ giúp các cán bộ ngành thuế có công cụ, nguồn dữ liệu để tập trung thực hiện rà soát, phân tích, phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng HĐĐT.

Đây là giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về hóa đơn cũng như các hành vi gian lận, trốn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho DN.

Công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử (TMĐT)

Đã có 55 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho NCCNN. Tổng số thu NSNN các NCCNN đã khai, nộp trực tiếp trên cổng TTĐT từ 01/01/2023 đến nay là 3.401 tỷ đồng (trong đó: thuế GTGT là 1.717 tỷ đồng, thuế TNDN là 1.684 tỷ đồng).

Về Cổng tiếp nhận thông tin TMĐT trong nước, đối với kỳ cung cấp thông tin đầu tiên (Quý IV/2022), tính đến ngày 12/5/2023, đã có 309 sàn cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế. Theo đó, Cơ quan Thuế đã có được danh sách của 159.218 cá nhân và 31.881 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50.737.595 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 15.272 tỷ đồng.

Đối với kỳ cung cấp thông tin quý I/2023 (hạn cuối cung cấp thông tin là 04/05/2023), tính đến ngày 12/5/2023, đã có 240 sàn cung cấp thông tin. Cơ quan Thuế đã có danh sách của 41.377 cá nhân và 11.690 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 90.078.397.702 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 9.786 tỷ đồng.

Thái Phong