Từ khóa "Phó thủ Tướng Thường Trực Trương Hòa Bình" :