Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt sai phạm trong 15 gói thầu do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (Sở NN&PTNT) vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án và yêu cầu thu hồi, giảm trừ tiền tại 15 gói thầu do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư.

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SNN ngày 15/9/2022 của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xâu dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ quản lý đầu tư xây dựng công trình do đơn vị này cung cấp, đồng thời kiểm tra thực tế tại các công trình từ ngày 29/9/2022 đến ngày 10/11/2022.

Việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư được tiến hành trên cơ sở Quyết định số 364/QĐ-SNN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, trong đó tập trung vào 19 công trình thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. Tổng mức đầu tư của 19 công trình là 97.125 triệu đồng.

Qua thanh tra, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại nhiều gói thầu có nhiều sai sót như: Hồ sơ thiết kế, dự toán ở các công trình thiếu một số bản vẽ chi tiết, một số bản vẽ thiếu kích thước; một số công việc còn tính toán sai khối lượng, sai cự ly vận chuyển đất; dự toán còn áp dụng định mức chưa phù hợp ở một số công việc...

Trong công tác lập hồ sơ mời thầu, xét thầu và ký hợp đồng xây dựng ở một số công trình còn chưa phát hiện ra việc thừa, thiếu khối lượng, áp dụng định mức chưa phù hợp và tiến hành điều chỉnh theo quy định.

Công tác quản lý chất lượng, khối lượng thi công công trình còn có một số sai sót như: Nghiệm thu khối lượng một số hạng mục công trình còn chưa đúng với thực tế thi công, một số loại vật tư còn thiếu chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất… Đặc biệt, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ 15 gói thầu bị yêu cầu thu hồi, giảm trừ tiền gồm:

1. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tây Hữu Chấp do liên danh Công ty TNHH Mạnh Duẩn và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Ninh làm nhà thầu.

2. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Thái Hòa do liên danh Công ty xây dựng Tiến Cường (TNHH) và Công ty TNHH cơ điện thuỷ lợi Hưng Yên làm nhà thầu.

3. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm cục bộ (huyện Yên Phong) do Công ty TNHH Phương Thành làm nhà thầu.

4. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T2 Tân Chi từ K1+10 đến K2+820 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Techco Việt Nam, Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thanh Tân làm nhà thầu.

5. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm cục bộ (Từ Sơn) do liên danh Công ty tư vấn xây dựng và thương mại Tuấn Minh (TNHH) và Công ty cơ khí điện Hải Dương (TNHH) làm nhà thầu.

6. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm cục bộ (Huyện Tiên Du) do liên danh Công ty cổ phần xây dựng Quảng Bá Nguyên Việt và Công ty cơ khí điện Hải Dương (TNHH) làm nhà thầu.

7. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống các trạm bơm cục bộ (TP. Bắc Ninh) do liên danh Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp Thành Đạt - Công ty TNHH cơ điện thuỷ lợi Hưng Yên làm nhà thầu.

8. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Bát Đàn do Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Tiến Thịnh làm nhà thầu.

9. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống liên thông kênh và công trình trên kênh N3-V8 do công ty xây dựng và thương mại Khang Thịnh (TNHH) làm nhà thầu.

10. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới B2- 7 do Công ty xây dựng Bắc Cường (TNHH) làm nhà thầu.

11. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới H4 do Công ty xây dựng Bắc Cường (TNHH) làm nhà thầu.

12. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Kim Đôi 1 do liên danh Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương và Công ty TNHH Phương Thành làm nhà thầu.

13. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới Phú Lâm đoạn K1+200 - K2+300 do Công ty thương mại và xây dựng Minh Triết (TNHH) làm nhà thầu.

14. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Xây điều tiết trên kênh tiêu Kim Đôi tại K12+300 (cầu Kim Chân) do Công ty TNHH Phong Minh Thịnh làm nhà thầu.

15. Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Châu Cầu - SCL 2020 do Công ty TNHH Châu Cầu làm nhà thầu.

Vũ Thành