Phát triển Đồng Tháp thành tỉnh kiểu mẫu nông nghiệp sinh thái

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu trở thành mô hình mẫu của cả nước.
dong-thap-1-1696837840.jpg
Hoa sen là biểu tượng cho đất và người ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh minh họa

Đồng Tháp có vị trí chiến lược, vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm. Đây là trung tâm giao lưu kinh tế, trung tâm du lịch sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, là "đất sen hồng" của miền Tây, nổi tiếng với nhiều khu di tích, danh lam thắng cảnh mang nét độc đáo và riêng biệt.

Theo đó, tại kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu lập Đề án tổng thể "xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của Đồng Tháp. Tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu trở thành mô hình mẫu của cả nước.

Đồng thời, phát triển du lịch gắn với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phù hợp điều kiện tự nhiên, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù (du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP, sản phẩm từ sen,…). Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo.

Bên cạnh đó, trong tháng 10/2023, khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực, không gian phát triển mới; tổ chức công bố, công khai quy hoạch để người dân giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Đông Nghi