Phạt gần 1 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Phú Thọ) với số tiền gần 1 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.
a-t6-1051-1685509091.jpg
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì bị phạt gần 1 tỷ đồng vì vi phạm về môi trường (ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 31/QĐ-XPHC ngày 19/5/2023 của Chánh Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Mã số doanh nghiệp: 2600108217. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2600108217 ngày 04/01/2006 (đăng ký thay đổi lần 11 ngày 05/12/2016); nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Công ty đã có hành vi vi phạm gây sự cố chất thải cấp cơ sở; quy định tại điểm a khoản 2 Điều 40 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 800 m³/ngày (24 giờ); quy định tại điểm l khoản 8 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Hình thức xử phạt chính bằng tiền và áp dụng khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 985.538.222 đồng, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 04 tháng 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Công ty phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả trước ngày 30/6/2023.

Được biết, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy hóa chất số 1 Việt Trì, là nhà máy hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam, chính thức đi vào sản xuất từ năm 1961.

Theo lộ trình đổi mới doanh nghiệp của Nhà nước, công ty đã chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 1/2006. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của công ty là sản xuất các loại hóa chất cơ bản như xút (NaOH), axit (HCL), javen, clo, PAC dịch và PAC bột.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, kết quả kinh doanh của công ty tăng mạnh so với năm 2021, trong đó doanh thu thuần đạt 1.376,2 tỷ đồng, tăng 68%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 217,9 tỷ đồng và 177 tỷ đồng, tăng tương ứng 178% và 159% so với năm 2021.

Riêng trong quý I năm nay, công ty đạt doanh thu thuần 349,7 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 34,5 tỷ đồng./.

Vũ Thành (T/H)