Nghệ An: 120 chủ đầu tư nợ ngân sách hơn 800 tỷ đồng

13/07/2022 12:32

Theo dõi trên

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) và 01 đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án trong KKT, KCN. Qua rà soát, Cục thuế tỉnh Nghệ An phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.

20220712-210625-1657634860.jpg
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII.

Đây là thông tin được công bố tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đối với 391 dự án. Từ đó, đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án.

Đặc biệt, Cục thuế tỉnh đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh còn nhiều dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, sau khi được rà soát kiểm tra và gia hạn tiến độ, nhưng khi hết thời hạn gia hạn vẫn chưa triển khai hoặc triển khai không đúng với tiến độ mới được gia hạn mà tiếp tục lại chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án tại khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ khá cao, nhất là trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Nhằm khắc phục tình trạng này, HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh tập trung các giải pháp sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện việc quản lý tiền ký quỹ đầu tư chặt chẽ và xử phạt nghiêm đối với các dự án vi phạm quy định.

UBND tỉnh cần nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định năng lực nhà đầu tư trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư; không chấp thuận đầu tư dự án mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật về đất đai; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc đầu tư của các dự án.

Quốc Cường