Mang nền tảng số đến hộ gia đình

Đó là chủ đề của Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam bắt kịp với xu hướng của thế giới.

dien-dan-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-1694668135.jpg

Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I diễn ra tại thành phố Nam Định.

Sáng 14/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì cùng Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I. Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc, đồng chủ trì các hoạt động diễn ra trong diễn đàn..

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin từ các cơ quan thuộc Chính phủ, lĩnh vực tài chính và ngân hàng, viễn thông và các doanh nghiệp bán lẻ & thương mại điện tử,...

Tại Hội thảo chuyên đề, các vấn đề liên quan như Phát triển đổi mới sáng tạo trở thành động lực xây dựng nền kinh tế số; Phát triển công nghiệp công nghệ số trở thành công nghiệp nền tảng lan tỏa thúc đẩy kinh tế số, xã hội số toàn dân, toàn diện; Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, được chủ trì bởi lãnh đạo các Ban, Bộ ngành liên quan.

Diễn đàn là cơ hội để đại diện lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền chia sẻ những chủ trương, chính sách, tầm nhìn nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho tiến trình phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt tới từng tập thể, hộ gia đình, cá nhân.

z4692174483784-5a68cc41ab3a9b85cc28c45f2f0e110f-1694668215.jpg 

Ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đưa ra nhiều ý kiến tại Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số.

Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số, Uỷ viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh cho rằng: "Qua diễn đàn, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong cả nước sẽ nhận diện rõ hơn định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam, tìm ra những giải pháp đột phá, động lực mới để tiếp tục phấn đấu và đạt được các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đã đặt ra".

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà ngành Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương trong cả nước cần lưu ý quan tâm triển khai trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích, từ đó tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Xây dựng, phát triển hệ sinh thái công dân số phải là một nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia....

Khánh Hà