Lấy bảo hiểm xe máy cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Để đạt được quyền lợi bồi thường từ bảo hiểm xe máy, người dân cần chuẩn bị đầy đủ 7 loại giấy tờ sau.
bao-hiem-dan-su-tgdd-1280x720-800-resize-1698995148.png
Để lấy bảo hiểm xe máy cần có 7 loại giấy tờ theo quy định - Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định, khi xảy ra tai nạn, bên mua bảo hiểm xe máy hoặc người được bảo hiểm phải thực hiện một số trách nhiệm quan trọng sau đây:

Trước hết, cần thông báo ngay lập tức cho doanh nghiệp bảo hiểm thông qua đường dây nóng để bắt đầu quá trình phối hợp giải quyết, cùng với việc cung cấp sự hỗ trợ tích cực, giảm thiểu tổn thất về sức khỏe, tính mạng và tài sản, đồng thời đảm bảo bảo vệ hiện trường tai nạn.

Thêm vào đó, không được phép di chuyển, tháo dỡ hoặc thực hiện bất kỳ sửa chữa nào đối với tài sản liên quan mà chưa được chấp thuận bởi doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, ngăn ngừa thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc khi bị yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài những trách nhiệm trên, bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm cũng phải tự chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xác minh các tài liệu đã cung cấp.

Theo quy định của pháp luật, khi có thông báo về một vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm về các biện pháp an toàn, cách đề phòng để hạn chế tổn thất về người và tài sản trong vòng một giờ. Đồng thời, phải hướng dẫn về việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cần thiết để yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thứ ba, và các bên liên quan trong vòng 24 giờ để tiến hành đánh giá thiệt hại, xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, làm căn cứ cho việc giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ bên mua bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của người bị tai nạn. Cụ thể, trong trường hợp đã xác định rằng vụ tai nạn nằm trong phạm vi bồi thường, mức tạm ứng bồi thường là 70% của mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong, và 50% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

Trong trường hợp vụ tai nạn chưa xác định rõ thuộc phạm vi bồi thường, mức tạm ứng là 30% của giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên, hoặc là 10% của giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp ước tính tỉ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Ngoài ra, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan), bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm phải gửi thông báo về tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe bao gồm các tài liệu sau đây.

Văn bản yêu cầu bồi thường, đây là tài liệu chính mà bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm sử dụng để yêu cầu bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Tài liệu liên quan đến xe cơ giới và người lái xe, là một tập hợp các giấy tờ liên quan đến xe cơ giới và người lái xe, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của người lái xe, cùng với giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe và tính mạng, loại tài liệu này thay đổi tùy theo mức độ thiệt hại về người. Nó có thể bao gồm giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ bệnh án, trích lục khai tử, giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận từ cơ quan công an, kết quả giám định từ cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông hoặc chết do tai nạn.

Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản, bao gồm hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc bằng chứng chứng minh việc sửa chữa hoặc thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn gây ra. Các giấy tờ và hóa đơn liên quan đến chi phí phát sinh để giảm thiểu tổn thất hoặc thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan công an, đây là loại tài liệu cần thiết trong các trường hợp tai nạn gây tử vong đối với người thứ ba và hành khách, hoặc khi cần xác minh vụ tai nạn có nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba. Loại giấy tờ này bao gồm thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn hoặc thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn.

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

Quyết định của Tòa án (nếu có).

Hà Giang