Kiên quyết phòng chống và xử lý gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) hiện nay, tại Thông báo số 220/TB-TCT, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng.

Theo đó, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế quán triệt và phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng bộ phận, công chức có liên quan; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong đơn vị và giữa các đơn vị với nhau. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá năng lực công chức đầy đủ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có giải pháp điều động, chuyển đổi vị trí công tác kịp thời đối với các công chức chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đối với các Cục Thuế cần khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình triển khai HĐĐT trên địa bàn; trên cơ sở thực tiễn tiễn quản lý, chủ động và thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương để phối hợp chỉ đạo kịp thời; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn trong công tác quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng.

ong-mai-xuan-thanh-1683628756.jpg
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định ngành Thuế kiên quyết phòng chống gian lận trong sử dụng HĐĐT.

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu các Cục Thuế, Chi cục Thuế cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan điều tra để kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu rủi ro cao, vi phạm pháp luật về hóa đơn. Chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong nội bộ cơ quan thuế các cấp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời xây dựng, giao chỉ tiêu và phân rõ trách nhiệm tới từng công chức, từng đội, từng phòng trong công tác rà soát, quản lý rủi ro về hóa đơn của DN trên địa bàn (phân tích rõ nội dung công việc, chỉ tiêu, trách nhiệm), đồng thời có sự kiểm tra, đôn đốc giám sát, đánh giá xếp loại.

Đối với các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần chủ động rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác xác minh các chuỗi DN có liên quan để tham mưu Tổng cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng nguyên tắc quản lý rủi ro của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đơn vị gửi yêu cầu xác minh trước hết cần nâng cao trách nhiệm quản lý trực tiếp, phải đánh giá đúng mức độ rủi ro của DN do mình quản lý để thực hiện xác minh có trọng tâm, trọng điểm, tránh việc xác minh tràn lan. Trên cơ sở nội dung báo cáo, ý kiến đề xuất, các kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực tiễn của các địa phương, tổng hợp thành bộ tài liệu để phổ biến, chia sẻ cho các Cục Thuế học tập, tham khảo.

Các đơn vị liên quan cần phối hợp, vận hành hiệu quả Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT từ ngày 24/04/2023 nhằm phân tích rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT, cung cấp công cụ, thông tin rủi ro trong sử dụng hóa đơn của các DN, hỗ trợ cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế triển khai hiệu quả công tác chống gian lận về HĐĐT.

Cùng với đó, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy nhanh báo cáo Bộ Tài chính phương án thành lập và vận hành Trung tâm cơ sở dữ liệu, triển khai HĐĐT thuộc Tổng cục Thuế theo hướng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hóa đơn, kiểm soát, phòng chống gian lận về HĐĐT.

Đồng thời nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Cục Thuế để hoàn thiện ứng dụng đối chiếu dữ liệu và thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý HĐĐT, đặc biệt là trong việc khai thác dữ liệu HĐĐT, các ứng dụng liên quan, đảm bảo có tính liên thông giữa các ứng dụng.

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh xây dựng, phát triển ứng dụng có khả năng ngăn chặn việc xuất hóa đơn khống.

Bên cạnh đó, các đơn vị thông tin, tuyên truyền, truyền thông của ngành Thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để DN, người dân hiểu rõ những hệ quả pháp lý của những hành vi vi phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đồng thời công khai các trường hợp vi phạm, tạo tính răn đe./.

“Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt và bám sát tình hình quản lý HĐĐT trên địa bàn của các Cục Thuế, Chi cục Thuế; công tác tham mưu của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế với nhiều giải pháp kịp thời và hiệu quả, qua đó đã góp phần giúp ngành Thuế xử lý các vụ việc nóng, kiểm soát tình trạng gian lận, vi phạm pháp luật trong sử dụng HĐĐT.

Tuy nhiên, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng HĐĐT hiện nay, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý thuế nói chung và quản lý HĐĐT nói riêng” - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.

Bùi Dương