Hà Tĩnh được phê duyệt quy hoạch 1 cảng cá loại I, 3 cảng cá loại II giai đoạn 2021-2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Tĩnh được phê duyệt quy hoạch 4 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
z3752717995891-f774498954649ee82fe53d88490a22b8-1720484283.jpg
Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 4 cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Ảnh minh họa.

Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng thủy sản, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, được xác định là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, cần đầu tư phục vụ hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước thành một hệ thống liên hoàn, liên vùng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển theo hướng tích hợp, gia tăng giá trị khai thác sử dụng.

Cụ thể, hệ thống cảng cá có thể đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản mỗi năm; hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảm bảo sức chứa trên 83.600 tàu cá neo đậu tránh trú bão an toàn.

Theo quyết định của Chính phủ, Hà Tĩnh có 4 cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão gồm: Cảng Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh); cảng Xuân Hội (huyện Nghi Xuân); cảng Cửa Sót (huyện Lộc Hà) và cảng Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Mục tiêu đến năm 2030, sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước. Quy hoạch thành một hệ thống liên hoàn, liên vùng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển theo hướng tích hợp, gia tăng giá trị khai thác sử dụng.

Hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảm bảo sức chứa trên 83.600 tàu cá neo đậu tránh trú bão an toàn. 100% cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được bố trí sử dụng đất, mặt nước theo quy định của Luật Thủy sản 2017.

Các chỉ tiêu đặt ra: Hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản/năm; đảm bảo thực hiện công tác quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp./.

Nguyễn Duyên