Hà Nội: Bàn giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Hà Nội

Sáng 13/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội”.
anh-1-1702601206.jpg
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, Hội thảo do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, giao Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp thực hiện, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền Thành phố, nhằm mục tiêu: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành Thành phố trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng, phân tích kết quả Chỉ số SIPAS của Thành phố những năm gần đây; làm rõ mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục và chỉ ra nguyên nhân những tồn tại gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị.

anh-2-1702601268.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

"Thông qua các tham luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ xây dựng báo cáo, kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để chỉ đạo, điều hành. Đồng thời phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, góp phần đẩy mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô thời gian tới", Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh khẳng định.

Tham luận tại Hội thảo, bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của UNDP Việt Nam, Chỉ số tổng hợp PAPI năm 2022 của Hà Nội đạt 43,9 điểm, thuộc nhóm đạt điểm “cao”, trong đó: Các chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch” thuộc nhóm “cao”; các chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, “Thủ tục hành chính (TTHC) công”, “Quản trị điện tử” thuộc nhóm “trung bình - cao”. Tuy nhiên, các chỉ số “Cung ứng dịch vụ công”, “Quản trị môi trường” còn thuộc nhóm “trung bình - thấp” và “thấp”.

anh-3-1702601323.jpg
Bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của UNDP Việt Nam tham luận tại Hội thảo

Từ những phân tích cụ thể, bà Đỗ Thanh Huyền cho rằng Thành phố cần xác định những điểm còn yếu kém, sụt giảm đáng kể qua 2 năm 2021-2022, để lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên cần tập trung những giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân. Bên cạnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong khu vực công, Thành phố và các cơ quan, đơn vị cần tạo các kênh tương tác hữu hiệu giữa chính quyền và người dân để không chỉ chia sẻ thông tin mà còn giải thích cụ thể những vướng mắc tồn tại; thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến với sự tham gia chủ động, tích cực của người dân thông qua đưa dịch vụ đến họ, nhất là người dân nơi xa trung tâm xã tại khu vực nông thôn...

Đánh giá về Chỉ số SIPAS của Thành phố, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh cho rằng, Chỉ số này của Thành phố đạt khá cao, được cải thiện qua từng năm 2020 - 2022, trong đó năm 2022 tại khối sở và khối huyện đều đạt trên 90%. Tuy nhiên, dù SIPAS của Thành phố đạt cao nhưng chưa có sự ổn định, đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị...

anh-4-1702601390.jpg
Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Lê Ngọc Anh tham luận tại Hội thảo

Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Ngọc Anh cho rằng, cùng với nghiêm túc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những TTHC rườm rà, phức tạp, cần tăng tần suất kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, nhất là tại cấp xã, nhằm chấn chỉnh kỷ cương hành chính và xử lý ngay những trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy giờ giấc làm việc, nhất là xử lý nghiêm trường hợp cán bộ công chức đòi hỏi giấy tờ sai quy định, tự đặt thêm khâu công việc, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước, cụ thể các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quy chế công khai, minh bạch trên cơ sở các quy định pháp luật về công khai, minh bạch đối với lĩnh vực quản lý, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho rằng, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Chất lượng của cán bộ, công chức hành chính là yếu tố cơ bản, quyết định tới hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nên việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này cần thực hiện thường xuyên. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, như hệ thống máy tính, các phần mềm tích hợp, hệ thống trực tuyến để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch đơn giản, nhanh, giảm thiểu chi phí đi lại.

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đánh giá, các ý kiến tại Hội thảo cho thấy, quyết tâm cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đang lan tỏa mạnh mẽ từ các cơ quan hành chính, các cấp, ngành của Thành phố đến từng người dân. Các cơ quan, đơn vị đều đưa ra những giải pháp riêng, song đều đặt ra trọng trách cho đội ngũ cán bộ công chức Thủ đô về nâng cao đạo đức công vụ, chấp hành kỷ cương hành chính và kỹ năng hành chính.

Đồng tình với một số ý kiến cho rằng sự hài lòng của người dân phụ thuộc nhiều yếu tố và thực tế ở các địa bàn nông thôn, thành thị là khác nhau, tuy nhiên đồng chí Phạm Minh Hùng cũng đề nghị bản thân các cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố trước tiên phải xác định nâng cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tổ chức tốt việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Chất lượng phục vụ người dân thể hiện trước hết ở chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách quan trọng liên quan mật thiết đời sống người dân, trong đó Thành phố cần chấp nhận những yếu tố thuận lợi và khó khăn mang tính tự nhiên, đặc thù ở Thủ đô, người dân “khó hài lòng hơn” ở các địa phương khác để nâng cao chất lượng công tác này”, đồng chí Phạm Minh Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, thời gian qua, việc nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Thành phố luôn được Thành phố xác định là mục tiêu, yêu cầu trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quán triệt sâu rộng tới các cấp, ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của chính quyền các cấp. Nền hành chính Thủ đô ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập và phục vụ, hướng tới xây dựng “Chính phủ số”, "Thành phố thông minh".

Tuy nhiên, đồng chí Hà Minh Hải cũng nhận định, vẫn còn một số nội dung mà sự hài lòng, mong muốn của người dân cần được các cấp, ngành Thành phố tập trung quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn và có những giải pháp hiệu quả cùng lộ trình triển khai cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực thiết yếu ảnh hưởng tới đời sống an sinh xã hội.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành toàn Thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, hiệu quả, trong đó ưu tiên những nội dung người dân, tổ chức quan tâm, kỳ vọng sự đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền. Đặc biệt, cần đảm bảo sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân vào hoạt động quản lý của các cấp chính quyền; tập trung rà soát, đưa một số nội dung chính sách thiết yếu, đặc thù vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi; phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kênh phản ánh, kiến nghị để nâng cao sự hài lòng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, việc quan trọng nhất đối với Thành phố để nâng cao sự hài lòng của người dân hiện nay là phải đẩy mạnh xây dựng chính quyền số hơn nữa, khi đó các điểm nghẽn sẽ được xử lý. Đồng thời, chú trọng hơn tới yếu tố con người. Cán bộ công chức Thành phố cần hiểu rõ sứ mệnh của mình để thực hiện tốt 3 nguyên tắc là tự tôn pháp luật, luôn lắng nghe và có thái độ cầu thị, phục vụ tốt; đồng thời hướng tới các mục tiêu gồm nhận thức đầy đủ, tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo, giải pháp thông minh, sản phẩm cụ thể…

“Làm được những điều này, chắc chắn Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu luôn tiên phong trong đổi mới cải cách hành chính và chuyển đổi số; các cơ quan chính quyền Thành phố sẽ đáp ứng được kỳ vọng, mong mỏi và ngày càng nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Hà Minh Hải khẳng định.