EVN tiếp tục lỗ hơn 20.7 nghìn tỷ trong năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Theo đó, tập đoàn ghi nhận số lỗ 20.700 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán vừa công bố của EVN do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

Về doanh thu, doanh thu thuần cả năm đạt 463.000 tỷ đồng, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu của EVN, doanh thu bán điện chiếm đến gần 98,6%, lên 456.445 tỷ đồng. Năm 2022, Tập đoàn ghi nhận khoản lỗ hợp nhất 20.747 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi hơn 14.700 tỷ đồng.

evn-25052023-1689132349.jpg
EVN lỗ hơn 20.7 nghìn tỷ trong năm 2022

Lý do khiến công ty mẹ EVN ghi nhận khoản lỗ hơn 26.500 tỷ đồng do tập đoàn kinh doanh dưới giá vốn. Cụ thể, doanh thu bán điện năm 2022 đạt 372.900 tỷ đồng, song giá vốn bán điện lại lên tới 402.600 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp của tập đoàn cũng lao dốc 72% so với năm trước, chỉ còn 10.600 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm hơn 50%, xuống gần 7.400 tỷ đồng, chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá giảm 7.000 tỷ đồng, từ 10.446 tỷ đồng còn 3.442 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính lại tăng 24% lên 18.192 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá.

Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của EVN đạt gần 666.200 tỷ đồng, giảm gần 40.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, EVN đang nắm giữ 84 tỷ đồng tiền mặt, 63.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, giảm lần lượt 13% và 32% so với đầu năm 2022.

Các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của EVN lần lượt là 47.600 tỷ đồng, và 276.700 tỷ đồng./.

Khánh Ngân (t/h)