Điện Biên: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành Kế hoạch và Đầu tư đặt ra trong năm 2023, tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay 4/1. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng.
db-1673223542.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng chủ trì tại điểm cầu Điện Biên

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tình hình kinh tế - xã hội nước ta phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Ước cả năm đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%. Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6 - 6,5%). Trong năm, Bộ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư, đầu tư kinh doanh đối với 38 các dự án; tiến hành thẩm định 06 phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, hiệu quả; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Tại Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt công tác tham mưu Kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2022; xây dựng chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành, kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022. Tham mưu tập trung bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, Dự án đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB; dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên, Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm,...

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm tiến độ, đúng quy định. Tổng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao và phân bổ chi tiết đến hết ngày 31/10/2022 gần 4.410 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch vốn). Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 đến 31/01/2023 trên 3.500 tỷ đồng, đạt 99,20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và đạt 79,98% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết của tỉnh. Góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2022, đã trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, khu dân cư với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 8.405 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Luỹ kế có 195 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 43.160 tỷ đồng.

Với quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu và 16 nhiệm vụ năm 2023 đề ra, ngành Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hoàn thành và trình phê duyệt toàn bộ các quy hoạch còn lại. Xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các tỉnh, thành và quan trọng hơn là xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, liên kết với các trung tâm, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu trên thế giới.

Đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu về tính kịp thời, chính xác và chất lượng công tác tham mưu điều hành kinh tế vĩ mô, công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Mục tiêu chiến lược là xanh hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy việc thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn 03 đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, nhất là đột phá về phát triển cơ sở hạ tầng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công./.

Ngọc Thủy