Đạo diễn Lan Hương chia sẻ cách làm phim tài liệu ở Úc

Đạo diễn Lan Hương đã có một buổi chia sẻ về quá trình làm phim tài liệu về việc vẽ tranh của thổ dân Úc. (Phim có tựa đề: Draw what you see). Câu chuyện được kể lại thú vị khi MC Hồ Tiến đã thể hiện tốt kỹ năng trò chuyện: Giao lưu bằng ánh mắt, sử dụng âm lượng và đặt cấu hỏi. Câu chuyện của Lan Hương là một bài học về cách tìm kiếm đề tài phim tài liệu cùng những khó khăn trong quá trình làm phim.
"Đạo diễn Lan Hương chia sẻ cách làm phim tài liệu ở Úc"

PV