Các doanh nghiệp chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản sắp được hỗ trợ phát triển

Theo dự thảo Nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ sẽ hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp bằng ngân sách nhà nước lên tới 10 tỷ đồng/dự án.
chan-nuoi-bo-sua-1694509010.jpg
Các dự án chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ - Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo dự thảo, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án hoặc vùng nguyên liệu phục vụ cho dự án. Chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước hỗ trợ bao gồm chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ (bao gồm cả dây chuyền sản xuất) được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư các dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, các dự án ứng dụng công nghệ cao, các dự án sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, các dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các dự án liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Về đầu tư chăn nuôi gia súc, dự thảo nêu rõ, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện cụ thể, áp dụng cho từng nhóm như chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm,...

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Đông Nghi