Du lịch

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tạo sức hút du khách trong và ngoài nước

15/06/2024 14:17:23

Huyện Bá Thước có tiềm năng rất lớn về du lịch, nhưng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đã là điểm đến hấp dẫn không chỉ du khách trong nước mà cả du khách quốc tế.