Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Phượng Sơn hơn 800 tỷ đồng

13/03/2023 17:45

Theo dõi trên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Phượng Sơn. Cụm công nghiệp có diện tích 65 ha, thuộc xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp (CCN) Phượng Sơn có ranh giới phía Bắc giáp vườn trồng vải của người dân thôn Ải, xã Phượng Sơn; phía Nam giáp Quốc lộ 31; phía Đông giáp vườn trồng vải của người dân thôn Ải, xã Phượng Sơn; phía Tây giáp đường liên thôn và xã Đông Hưng, huyện Lục Nam.

bac-g-1678694378.jpg
Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp hơn 800 tỷ đồng tại huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam).

Được biết, các ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: Sản xuất thùng xốp; sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là Liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Bắc Giang (nay là Công ty cổ phần DP INVEST) và Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Đông Bắc.

Theo Quyết định, Dự án có tổng mức đầu tư là 806,669 tỷ đồng từ vốn của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu năm 2023 vốn thu hút đầu tư đăng ký mới tăng 19% so với năm 2022; thành lập mới từ 1.500 doanh nghiệp trở lên.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 bao gồm các hoạt động thuộc 7 nhóm nội dung, đó là:

- Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư;

- Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư;

- Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư;

- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư;

- Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Ánh Dương (t/h)