Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Nhằm thực hiện tốt việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ trì thực hiện thiết lập, kiểm tra thực tế, hoàn thiện hồ sơ cấp mã số và đảm bảo duy trì các điều kiện kỹ thuật đối với mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã cấp.
cap-ma-so-vung-trong-1701660701.jpg
Các cơ quan chuyên môn cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân, doang nghiệp quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật về xuất khẩu nông sản của nước nhập khẩu. Ảnh minh họa

Vừa qua, ngày 1/12, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật (KDTV), an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kết quả giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu năm 2023, toàn tỉnh đang duy trì 285 mã số vùng cây ăn quả xuất khẩu. Về cơ bản, các vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu hiện nay đã đáp ứng các yêu cầu quy định của các nước nhập khẩu. Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của nước nhập khẩu, đặc biệt còn hiện tượng mạo danh, mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra để thiết lập hồ sơ đề nghị cấp bổ sung hoặc thu hồi, hủy các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói không đảm bảo quy định. Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu tại địa phương. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số về các quy định cũng như các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nước nhập khẩu.

Ngoài ra, bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức chỉ đạo sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... tại địa phương đối với các cây trồng chủ lực có thế mạnh xuất khẩu như: vải thiều, nhãn, cây có múi, rau an toàn, rau chế biến...;

Sở giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan đầu mối của Sở thực hiện tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu của các địa phương. Đồng thời thực hiện lưu trữ và cập nhật đầy đủ thông tin mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở dữ liệu quốc gia về vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu. Có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố tổ chức thiết lập và thực hiện công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện giám sát định kỳ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng hướng dẫn và quy định của nước nhập khẩu..../.

Trần Quỳnh (t/h)