Mùa vải thiều Bắc Giang năm 2022 thắng lợi lớn

Sản lượng vải thiều 2022 đã kết thúc với tổng sản lượng cao hơn dự kiến, được giá, tiêu thụ thuận lợi và có doanh thu đạt hơn 6,780 tỷ đồng, tương đương với năm 2021.

Năm 2022, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt 28,3 nghìn ha. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều đạt hơn 199,5 nghìn tấn, giảm hơn 16,2 nghìn tấn so với năm 2021 nhưng cao hơn dự kiến gần 20 nghìn tấn.

Trong đó, vải sớm đạt hơn 61 nghìn tấn, tăng hơn 2,2 nghìn tấn so với năm 2021; vải chính vụ đạt hơn 138,5 nghìn tấn, giảm hơn 18,5 nghìn tấn. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80 nghìn tấn (chiếm 38,07% tổng sản lượng).

2342-7785-1658465051.jpeg
Vải thiều Bắc Giang 2022 được mùa và được giá, tính hiệu đang mừng cho người nông dân. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, giá vải thiều trung bình cả vụ năm nay lên tới 22.100 đồng/kg khiến bà con hết sức phấn khởi. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6,78 nghìn tỷ đồng, tương đương năm 2021. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4,41 nghìn tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.

Nhờ những kết quả trên, kim ngạch xuất khẩu vải thiều đạt 115,9 triệu USD, đạt 94,13% so năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ.

Ngoài ra, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, mùa vải thiều năm nay tiêu thụ hết sức thuận lợi. Kết quả này có được là nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, nông dân và doanh nghiệp với nhiều biện pháp khác nhau để tiêu thụ vải thiểu một cách nhanh và hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Phương Ly (t/h)