Tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư 144 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.856 tỷ đồng

Tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua chủ trương đầu tư 144 dự án đầu tư công nhóm C với tổng mức đầu tư hơn 2.856 tỷ đồng.
tran-chau-6506-5472-1701225612.jpg
Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò được tăng thêm 48,347 tỷ đồng vốn đầu tư vì có tiến độ giải ngân tốt

Trước đó, từ ngày 23/12/2020 đến ngày 15/11/2023, có 234 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 20.293 tỷ đồng; trong đó có 144 dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.856 tỷ đồng, chiếm 61,54% về số lượng dự án và chiếm 14,08% về giá trị tổng mức đầu tư.

Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 15/11/2023, có 6 dự án thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư do thay đổi về giá nhân công, bổ sung hạng mục hoặc thay đổi giải pháp kỹ thuật. Đến nay, có 2 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai thi công theo tiến độ.

UBND tỉnh đánh giá, các dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, đã có 11 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 71 dự án đang triển khai thi công, 61 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, chỉ huỷ bỏ chủ trương đầu tư 1 dự án do có nguyên nhân khách quan.

Số lượng dự án giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư khá lớn đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, nhất là thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, sớm triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án.

Việc giao quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và yêu cầu của thực tiễn. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 20 đã được HĐND tỉnh ban hành./.

Quốc Cường